Kreativ Sommerskole for 8 – 15 årige

Den kreative sommerskole er et tilbud til børn og unge, som har lyst til at tegne, male, skabe og eksperimentere. Vi lægger vægt på, at der er plads til det sociale undervejs, og der bliver både indendørs og udendørs aktiviteter.

Vi tilrettelægger et alsidigt program, så der både er noget for de tegnelystne, de maleglade og for dem der elsker at formgive, klippe og kliste. Vi inddeler børnene i grupper, som tager hensyn til alder og kunnen og til de sociale relationer.

Tidligere sommerskole-emner har været

  • Manga-tegning
  • Kæmpe-portræt
  • Kurveflet
  • Miniatureby af genbrugsmaterialer
  • Graffiti-projekt
  • Tusch-ballade
  • Fantasidyr og ting til værelset – af naturmaterialer
  • Male på sten
  • …Og meget andet 🙂

Emnerne på dette års sommerskole er ikke fastlagt endnu – men det vil med sikkerhed blive alsidig, kreativt, hyggeligt og sjovt – som altid.

Der er højt til loftet og tid til fordybelse, og der bliver taget hensyn til den enkeltes alder og kunnen.

Der er plads til 20 på hvert hold: Uge 27 og uge 32

Der er åbent for tilmelding.

Tid og sted

Den kreative Sommerskolen afholdes i uge 27 og uge 32 i skolernes sommerferie. Mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00.

Vi er på Østerskovgaard mellem Galten og Låsby.

Sommerskolen afholdes i samarbejde med Jonna Baastrup (uge 32), som ejer Østerskovgaard hhv. Mette Sørensen (uge 27 og 32) og Mette Fisker (uge 27) , som begge er pædagoger og er med i malefælleskabet Stald1 på Østerskovgaard.

Prisen er 950 kr. pr. deltager og hertil må påregnes udgifter til materialer.

Kreativ sommerskole for 8-15 årige

Tilmelding


Udover prisen på 950 kr. pr. deltager vil der være udgifter til materialer.

Beløb til betaling via mobile pay på 77942 eller ved overførsel på Netbank reg. nr. 5076 konto nr. 1346142:

I alt kr.

Din tilmelding er endelig, når beløbet er betalt.

Skulle kurset være blevet overtegnet i mellemtiden får du besked og får refunderet beløbet.

Ved manglende fremmøde eller ved framelding senere end en uge før kurset refunderes beløbet ikke, medmindre en anden kan overtage pladsen.

Se også